j

Lịch trình: HÀ NỘI- TOKYO- FUJI.MT- NAGOYA- KYOTO- OSAKA- HÀ NỘI

Khởi hành: T3-T4/2024

a Yêu thích

NHẬT BẢN TỪ ĐÀ NẴNG 2024

2.900.000₫ 26.900.000₫

Lịch trình: Đà Nẵng - Nhật Bản - Đà Nẵng

Khởi hành: Tháng 3 - Tháng 9/2024

a Yêu thích

Lịch trình: ĐÀ NẴNG- KOBE-OSAKA-KYOTO-NAGATO-PHÚ SĨ-TOKYO

Khởi hành: 02-07/11; 04-14/11; 11-16/11; 16-21/11/2023

a Yêu thích

Lịch trình: NARA-OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO

Khởi hành: 09/04 – 14/04/2024

a Yêu thích

Lịch trình: Đà Nẵng - Nhật Bản - Đà Nẵng

Khởi hành: 11 - 16/02/2024 (Mùng 2–Mùng 7 tết AL

a Yêu thích

Lịch trình: ĐÀ NẴNG- PHÚ SĨ- NAGOYA-KYOTO- OSAKA-KOBE

Khởi hành: 28/11-03/12/2023