j

𝑺𝒖𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝒕𝒐𝒖𝒓 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑳𝒂𝒏 𝑩𝑨𝑵𝑮𝑲𝑶𝑲 - 𝑷𝑨𝑻𝑻𝑨𝒀𝑨  𝙌𝙪𝙮́ 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙎𝙪𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙡𝙖̣𝙞 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙖́𝙢 𝙥𝙝𝙖́ 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙇𝙖𝙣 - 𝙭𝙪̛́ 𝙨𝙤̛̉ 𝙣𝙪̣ 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑺𝒖𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂̉ 𝒈𝒂 - 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒐 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂́!!!

Cùng SunTravel khám phá Bà Nà Hills " Đường lên tiên cảnh " Quý khách cùng SunTravel nhìn lại hành trình chạm tới tiên cảnh Bà Nà Hãy đến với SunTravel du lịch thả ga - không lo về giá!!!

Chương trình du lịch TNN Tri Ân Khách Hàng 2022 Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền % sao Capella đã khép lại mang đến cho quý khách hàng nhiều cung bậc cảm xúc trên mỗi hành trình chuyến đi.