j
a Khuyến mãi

Lịch trình: ĐÀ NẴNG - BANGKOK - PATTAYA - BANGKOK - ĐÀ NẴNG

Khởi hành: 16/05; 24/05; 07/06; 21/06; 05/07; 9/8; 21/8

5 ngày 4 đêm
a Khuyến mãi

Lịch trình: ĐÀ NẴNG - PATTAYA - BANGKOK - ĐÀ NẴNG

Khởi hành: Tháng 5 -  Tháng 8

5 ngày 4 đêm
a Yêu thích

Lịch trình: ĐÀ NẴNG - BANGKOK - PATTAYA - ĐÀ NẴNG

Khởi hành: Từ tháng 4 - Tháng 9/2024    

4 ngày 3 đêm
a Khuyến mãi

Lịch trình: HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA - HÀ NỘI

Khởi hành: THÁNG 3 - THÁNG 6/2024

a Yêu thích

Lịch trình: HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA - HÀ NỘI

Khởi hành: Tháng 4 -Tháng 10

05 NGÀY/ 04 ĐÊM
a Yêu thích

Lịch trình: HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- HÀ NỘI

Khởi hành: Tháng 4 - Tháng 11/2024